Heather Ryan Kellog

Milagritos
intaglio print; 8 x 10 in.