Aziza Claudia Gibson-Hunter

Strong Black Woman
charcoal, pencil, watercolor
18 x 25 in.

© Aziza Claudia Gibson-Hunter